./                                                      

 

  V ä l k o m m e n   t i l l   m i n   h e m s i d a !

Släktdokumentation.

Jag heter FOLKE AILI, bosatt i Skellefteå. Född och uppvuxen i en liten by i Tornedalen i Norrbotten som heter Vyöni, en knapp mil från finska gränsen och med polcirkeln strax söder om, ca tre mil norrut från Övertorneå.

Släktforskningen på min egen sida har jag enbart kunnat bedriva efter min farmor, eftersom min farfar är okänd. En gren av hennes anor går till Tyskland genom släkten Grape, som var bryggare i Lübeck, i flera generationer på 15-1600-talet. En, som hette Arendt Grape, var brukspatron i Kengis på 1600-talet. Två andra grenar går till nuvarande Finland. Den ena har möjligen, genom Mats Larsson Mämmi (Pynnöinen) från Rautalampi i Savolax , anknytning till släkten Buonyj på Kolahalvön. 

Min mors anor kommer också från nuvarande Finland, mestadels från Kolari församling. Med en del tvärsöver (gränsen) giften.

Gunnels anor återfinns till största delen inom Skellefteå med omnejd. Till en viss del härstammar anorna från vallonsläkten i bland annat Holland.

Huvuddelen av materialet har jag kommit över via Internet och från olika släktböcker; "Buchtsläkten" av Kalervo Törmänen, "Grapesläkten" av Ernst Grape och "Korteniemisläkten" av Tuomo Korteniemi. 

 Vid upptäckt av ev. felaktigheter tag kontakt med mig genom tel.nr 0910 77 88 11 eller brev under adress Getbergsvägen 4, 93139 Skellefteå alt. e-post adressen längst ner på sidan.

Uppdateras kontinuerligt.

OBS!! Den som INTE önskar vara med, ta kontakt med mig. OBS!!

 Samtliga personer

 

  

Folkes anor 

 

Buchts stamtavla

Gunnels anor  

 

Grapes stamtavla

Margaretas anor   

 

Henrik Olofssons stamtavla

Ingelas, Ulfs och Bengts anor 

 

Pudas stamtavla

 

 

 


 

 

 

Grapes släktvapen 

Historia    

 Mats Larsson Mämmis bomärke  

                                  

e-post f-aili@hotmail.com

 

 Besök nummer:                                                                                                                                           
What the world says about med and and also frn
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE Version